CHANGE NOW
Door Marian Tenkink met gedichten van Will Egas

Met deze serie schilderwerken, CHANGE NOW, hoop ik een ieder te inspireren, zoals ik mij heb laten inspireren door de tien geboden, tien streefregels voor de eenentwintigste eeuw. Deze zijn samengesteld door Ervin Laszlo. Hij richtte in 1993 de ‘Club van Boedapest’ op (www.clubofbudapest.com), met als doel meer ruimte voor solidariteit, verantwoordelijkheid, wederzijds respect en eenheid over de wereld te verspreiden. Zodat we ons goed realiseren hoe kwetsbaar onze planeet is.
Dit is het PLANETAIR BEWUSTZIJN. Bekijk hiernaast de video.>

Ik heb mijzelf de opdracht gesteld deze tien geboden om te zetten in tien schilderwerken. Daarbij heb ik mij de ruimte gegeven gebruik te maken van veel verschillende technieken en materialen. Het spanningsveld zoeken tussen materiaal en onderwerp is een ware uitdaging. Maar ook binnen het materiaalgebruik zoek ik tegenstellingen, zoals: scherp gesneden karton of gescheurd materiaal, foto of vrij geschilderd motief, natuurlijke materialen als zand, steen en zaden of kunststofkralen en  glanspailletten.
De werken van 80 x 80 cm. hebben allemaal de zelfde basis, een grote cirkel: onze planeet. De tien schilderwerken hebben ieder een eigen titel en vertellen hun verhaal. Deze verhalen worden versterkt door de begeleidende gedichten van Will Egas.

De serie schilderwerken zijn te huur ter ondersteuning van een congres, een lezing of een andere bijeenkomst.
Er is een serie van 10 wenskaarten met gedichten bij gemaakt die de toeschouwer in staat stelt thuis in alle rust het geheel nog eens te bekijken.

TIEN GEBODEN, 10 STREEFREGELS, VOOR DE 21 EEUW
REFLECTIONS

Zorg voor je eigen welzijn zonder een ander te benadelen

Reflections of your soul
Reflections of your love
Inside yourself
Will give
reflections
to people
on
Earth

image
PLANET EARTH

Respecteer andermans recht op leven en ontwikkeling

Geen mens is gelijk
Is het zelfde geaard
Geen mens is gelijk
is anders van aard
Geen mens weet gelijk
wat het is om geaard
de aarde, te voelen
Zodat geaardheid bestaat
De aarde geaard door
gelijkheid
de mens een mens met waarde
van gelijke op aarde

image
SURVIVE

Bewaak het recht op leven en gezondheid van alles wat groeit en leeft

Leven, overleven, doorgeven
met
dit
gegeven
Geen puinhoop maken
hier
op
aarde
Geef die aarde
bij
leven
meerwaarde!

image
GROWING FREE

Streef naar geluk, vrijheid en vervulling van jezelf en voor anderen

Ik blaas het zaad
met westenwind
naar streken
en continenten

Waar wonderwel
een plant ontstaat
in vrijheid
overal op aarde

image
ENRICHMENT

Help de minder bedeelden zonder honger of gebrek te leven

Wat een rijkdom aan delfstoffen
heeft een land
Maar welke leider zet alles
naar zijn hand
Voor hem en vele westerse
vennoten
Zorgt dit voor gouden
keien
Om hun straten te
plaveien!

image
CHANGE NOW

Bescherm of herstel de integriteit van het milieu

Gescheurd is de aarde
door water gebrek
Verdrinken er mensen
als een dijk lekt
De luxe van warm-
en koud stromend water
Uren lopen voor
een watervat
Samen er tegen aan
schuif niet op de lange baan

Van noord naar zuid
Change now, punt uit!!!

image
CIRCLE OF LIFE

Help kinderen en jongeren hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken

De aarde, een cirkel  ‘of life’ van
gelijkheid
Een kind in vrijheid
gelijk
En zonder geslachtelijk
ongelijk
Leven in ontwikkeling
zodat
de cirkel ‘of life’
zonder
onderscheid
verrijkt!

image
ONE WORLD-ONE PEOPLE

Vraag je regering op een vreedzame en coöperatieve manier met anderen landen en culturen om te gaan

 

 

Een wereld zonder kloof
door geloof

image
FAIR TRADE

Ga naar winkels en bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden

Fijne chocolade
Al geeft het ook een bittere smaak
Is deze cacao wel slavernij vrij?
Raar, eigenlijk staat
Tony choco…lonely
Rechterlijk alleen
Als voorbeeld voor
Duidelijkheid in streven naar
Eerlijkheid in
? biologisch geproduceerd voedsel

image
NOT IN MY NAME

Gebruik bij de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven media die betrouwbare informatie verschaffen

Wie vertelt wereld wijd
mijn kreet
Een oorlog brengt
4 DIMENSIONAAL leed
Door kranten wereldwijd
gebracht
Ik sta niet achter
dit gedrag

image